BE YOU, BE BAIA, BE GREEN

Wakacje w trosce o środowisko

Dla Baia Holiday przyroda jest integralną częścią wakacji, w związku z tym czujemy zobowiązani do jej ochrony.
Ale wielkie cele osiąga się dzięki pracy zespołowej. Razem możemy zrobić więcej. I jeszcze więcej.
Właśnie dlatego narodził się projekt Be Green, inicjatywa, która dba o środowisko i dobro lokalnych mieszkańców. Dla lepszej przyszłości.

Dołącz do naszej inicjatywy

Wybierając wakacje z Baia Holiday stajesz się częścią naszej społeczności i możesz uczestniczyć w tworzeniu kolejnych, pro-ekologicznych inicjatyw.
Nie chodzi tylko o wkład finansowy, ale świadome podejście do wakacji na świeżym powietrzu, z konkretnymi działaniami, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszej planety.

Nasze wakacje, nasza planeta, nasz wkład

Każde wakacje mają wpływ na środowisko, ale razem możemy ograniczyć ich negatywny wpływ!
Aby chronić i zachować wspaniałe siedliska fauny oraz unikalne obszary przyrodnicze, na których znajdują się nasze obiekty, wprowadziliśmy tzw.„ wkład środowiskowy”: jest to opłata automatycznie dodawana w procesie rezerwacji i w całości przeznaczona na finansowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

PROJEKT BAIA BE GREEN

Poszanowanie środowiska jest dla nas najważniejsze, a zachowanie dziedzictwa naturalnego nie jest już opcją, ale obowiązkiem.
Dlatego łączymy innowacyjne projekty infrastrukturalne z małymi, codziennymi gestami.

98.016
drzew i roślin

skatalogowanych i pielęgnowanych w ośrodkach Baia Holiday

640
panele fotowoltaiczne

Stawiamy na energię odnawialną, codziennie wykorzystując energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej

3.687 ton
odpadów poddanych recyklingowi

Tony materiałów nadających się do ponownego wykorzystania, przeznaczonych do recyklingu: szkło, plastik, odpady organiczne i papier

40
pojazdów elektrycznych

Aby zapewnić bardziej czyste powietrze, do poruszania się używamy wyłącznie pojazdów elektrycznych, zarówno dla gości, jak i personelu

4 stacje
ładowania pojazdów elektrycznych

Dla bardziej ekologicznej przyszłości: stacje ładowania pojazdów elektrycznych zainstalowane w obiektach Baia Holiday

2,3 miliona
kg CO2

Kilogramy dwutlenku węgla pochłonięte przez roślinność obecną w obiektach Baia Holiday

NASZE FILARY

Oszczędzanie
energii

Przykładamy szczególną uwagę przy projektowaniu nowych konstrukcji, aby ograniczyć starty energii. Każdy nowy budynek jest projektowany z myślą o niskim wpływie na środowisko, z użyciem nowych, ekologicznych technologii, systemów fotowoltaicznych i innych, drobnymi detali, które pomagają zredukować szkodliwe emisje.

Panele fotowoltaiczne

Pojazdy elektryczne

Odzyskiwanie wody

Ochrona i szacunek

Dbałość o środowisko pozostaje naszym priorytetem, nawet po wybudowaniu nowych konstrukcji. Wszystkie rozwiązania zakwaterowania Baia Holiday zostały zaprojektowane tak, aby harmonijnie wspólgrać z naturą. W każdym obiekcie turystycznym selektywna zbiórka odpadów oraz materiały biodegradowalne to świadomy wybór. Są regułą, a nie wyjątkiem.

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Ekologiczne materiały

Oddzielna zbiórka i recykling

Inicjatywy wolne od plastiku

Rośliny rodzime i pielęgnacja zieleni

Inwestycje i innowacje

Inwestujemy w ciągłe doskonalenie materiałów i technologii. Nasza działania w kierunku budowania świadomości konsumenckiej i działania bez plastiku są powszechne. Jesteśmy również skłonni do pełnej digitalizacji, która pozwoli nam na ograniczenie materiałów drukowanych. Ponieważ nasze zaangażowanie widzi przyszłość z zielonym sercem.

Cyfryzacja

Produkty o niskim wpływie na środowisko

Ekologiczne systemy

CASE HISTORY BAIA HOLIDAY