Anulowanie rezerwacji – przyczyna Covid19

BAIA HOLIDAY R-ASSICURA z maksymalną elastycznością bez kar i bez wykluczeń

Wszystkie rezerwacje potwierdzone do otwarcia Camping Village posiadają Gwarancją Bezpiecznej Podróży gwarantujemy całkowitą wpłaconą przez Ciebie kwotę bezpłatnie, w przewidzianych limitach, bez kar i bez wyłączeń.
Gwarancja pozwala wykorzystać całą wpłaconą przez Ciebie kwotę na nową rezerwację do 31.12.2022.

W przypadku zwrotu z ubezpieczeniem gwarantowana jest wysokość franszyzy redukcyjnej i nieograniczonych kar.

Gwarancja jest aktywna:

Do dnia przyjazdu w przypadku anulacji wynikających z następujących problemów związanych z COVID:

  • obszar pobytu i/lub zamieszkania zidentyfikowany jako obszar ryzyka (alarm pomarańczowej lub czerwonej strefy wydawany przez organy referencyjne kraju pochodzenia)
  • zamknięcie zarezerwowanego obiektu

Wartość, którą zapłaciłeś (również poprzez wykorzystanie voucherów) zostanie zagwarantowana do maksimum objętego Gwarancją Bezpiecznej Podróży poprzez wystawienie dedykowanego Tobie vouchera.

W przypadku biletów promowych  należy zapoznać się z warunkami konkretnego armatora.

Gwarancja Bezpieczeństwa Podróży

Zapraszamy do pobrania i dokładnego zapoznania się z poniższą dokumentacją:

Pobierz Safe Holiday 2022